5.jpg
2006年 110SAS仕様 
300TDI 走行44000キロ 
価格 533万円

4.jpg
2006年 90トンガグリーン
TD5 最上級グレードハーフレザーシート
走行6000キロ 
価格 478万円